Compounding Tworzyw

Firma MBC Products Sp. z o.o. realizuje zlecenia na produkcję modyfikowanych tworzyw sztucznych. Złożony proces compoundingu dzielimy na etapy. W pierwszym etapie ustalane są pożądane parametry techniczne tworzywa i dobierane odpowiednie składniki . Drugi etap to przygotowywanie partii próbnej, która jest badana pod względem zgodności z projektem. Ostatni etap to przygotowanie partii zgodnie z zamówieniem i ponowna kontrola jakości wyrobu. Compounding umożliwia otrzymywanie specjalnych mieszanek tworzyw o pożądanych właściwościach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki zastosowaniu tańszych surowców. W zależności od zlecenia klienta kalkulacja cenowa może być oparta o granulaty bądź regranulaty pochodzące z recyklingu.