Tworzywa Uniepalnione

Realizujemy zlecenia na uniepalnianie tworzyw polietylenu (PE) oraz polistyrenu (PS). W oparciu o indywidualną specyfikację produktu tworzywo poddawane jest procesowi uniepalniania po czym badane jest w akredytowanej jednostce badawczej.