Z KORZYŚCIĄ DLA ŚRODOWISKA I BIZNESU

Obsługujemy firmy produkcyjne w zakresie odbioru różnego rodzaju odpadów włącznie z odpadami niebezpiecznymi.

Skup odpadów z tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw

Przetwarzamy odpady poprzez ich wstępną kilkuetapową segregację. Następnie poddajemy je procesom: przemiału, aglomeracji i re granulacji.

Compounding

Realizujemy zlecenia na produkcję modyfikowanych tworzyw sztucznych. Złożony proces compoundingu dzielimy na etapy.

W pierwszym etapie ustalane są pożądane parametry techniczne tworzywa i dobierane odpowiednie składniki.

Drugi etap to przygotowanie partii próbnej, która jest badana pod względem zgodności z projektem.

Ostatni etap to przygotowanie partii zgodnie z zamówieniem i ponowna kontrola jakości wyrobu.

Compounding umożliwia otrzymywanie specjalnych mieszanek tworzyw o pożądanych właściwościach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki zastosowaniu tańszych surowców. W zależności od zlecenia klienta kalkulacja cenowa może być oparta o granulaty bądź re granulaty pochodzące z recyklingu.